Ο ΕΡΜΕΙΑΣ είναι Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Παραγωγών Κινηματογραφικών  Έργων, που ιδρύθηκε το 1995, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1997 και λειτουργεί νόμιμα 15 χρόνια. Είναι ο μόνος συνεταιριστικός οργανισμός που ασχολείται  με τη διαχείριση και την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των  παραγωγών κινηματογραφικών  έργων και  ασκεί τις κύριες δραστηριότητές του στην Ελλάδα.

Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την έγκριση, εποπτεία και διαιτησία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού είναι ο Ο.Π.Ι.

Ο ΕΡΜΕΙΑΣ ανήκει μαζί με άλλους πέντε (5) Οργανισμούς  Παραγωγών (ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , GRAMMO, ΔΙΑΣ, ΗΡΙΔΑΝΟΣ, PROMEDIA) στην κατηγορία των δικαιούχων της εύλογης  αμοιβής ποσοστού 6%,  άρθρο 18 παρ. 3 Του Ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, και συγκεκριμένα στο ποσοστό 20% αυτής.

Μέλη μας είναι φυσικά η νομικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας παραγωγών κινηματογραφικών έργων.

Αρμοδιότητα του Ερμεία είναι, μεταξύ των άλλων  η συλλογή των συγγενικών δικαιωμάτων από τους εισαγωγείς  της άγραφης κασέτας ή DVD και η διανομή στα μέλη του.

 

Ο ΕΡΜΕΙΑΣ έχει από το 2008  Σύμβαση Συνεργασίας με τον αντίστοιχο Ισπανικό οργανισμό EGEDA (κάντε κλικ εδώ για να επισκεφτείτε τον σχετικό ιστοχώρο), ο οποίος απαριθμεί πάνω από 1500 μέλη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Σόλωνος 99 & Ζωοδόχου Πηγής - ΑΘΗΝΑ, 106 78

ΤΗΛ: 210 8253065

ΦΑΞ: 210 8253065